Seura‎ > ‎

Koulutus

Seura järjestää halukkaille jäsenilleen sekä tuomari- että valmentajakoulutusta.

Tuomarikoulutus

Painonnostoliiton myöntämissä tuomarikorteissa on käytössä viisiportainen järjestelmä. Tämä järjestelmä jakautuu edelleen kansalliseen ja kansainväliseen tasoon. Kansallisella tasolla on käytössä III, II ja I luokan tuomarikortit. Nämä tuomarikortit myöntää Suomen Painonnostoliitto. Kansainvälisellä tasolla on käytössä II ja I luokan tuomarikortit. Kansainvälisen tason tuomarikortit myöntää Kansainvälinen Painonnostoliitto IWF.

Kansallisen tason tuomarikortit

Kansallisen III luokan tuomarikortti (K III) oikeuttaa toimimaan tuomarina tai toimihenkilönä piirikunnallisen tason kilpailuissa. K III -tuomarikortti myönnetään tuomarikurssin suorittaneelle, ja sen voi suorittaa sinä vuonna kun täyttää 15 vuotta.

Kansallisen II luokan tuomarikortti (K II) oikeuttaa toimimaan tuomarina tai toimihenkilönä korkeintaan kansallisen tason kilpailuissa lukuun ottamatta suomenmestaruuskilpailuja. K II -luokan kortti ei oikeuta toimimaan kansallisen tason kilpailujen johtajana. K II -luokan kortin voi suorittaa toimittuaan K III -luokan tuomaritehtävissä vähintään vuoden ajan sekä vähintään viidessä kilpailussa. K II -luokan tuomarikortin voi aikaisintaan suorittaa sinä vuonna, kun täyttää 17 vuotta.

Kansallisen I luokan tuomarikortti (K I) oikeuttaa toimimaan kaikissa kilpailuissa lukuun ottamatta niitä, joihin vaaditaan kansainvälisen tason tuomarikortti. K I -luokan tuomarikortti oikeuttaa myös toimimaan kansallisten kilpailujen johtajana. K I -luokan kortti ei kuitenkaan oikeuta toimimaan yleisen sarjan suomenmestaruuskilpailujen juryn jäsenenä, vaan siihen vaaditaan kansainvälisen luokan tuomarikortti. K I -luokan tuomarikorttiin oikeuttavaan kokeeseen tulee anoa pääsyä Painonnostoliitolta. K I -luokan kortin voi suorittaa kun on toiminut K II -luokan kilpailuissa tuomarina vähintään viisi kertaa vähintään vuoden mittaisena ajanjaksona. K I -luokan tuomarikortin voi suorittaa sinä vuonna, kun täyttää 20 vuotta. 

Kansainvälisen tason tuomarikortit

Kansainvälisen II luokan tuomarikortti (Kv II) oikeuttaa toimimaan kansainvälisissä kilpailuissa lukuunottamatta Olympialaisia, maailmanmestaruuskilpailuja tai muita merkittäviä IWF:n tapahtumia. Kv II -luokan tuomarikortin haltija voi siis toimia maanosamestaruuskilpailuissa tai alueellisissa kilpailuissa, kuten Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa. KV II -luokan kortti oikeuttaa myös toimimaan suomenmestaruuskilpailujen juryn jäsenenä. Kansainvälisen luokan tuomarikortit haetaan Olympiadi kerrallaan. Kv II -luokan korttiin oikeuttava koe koostuu kirjallisesta ja käytännöllisestä osasta. Näihin kokeisiin anoo pääsyä Suomen Painonnostoliitto hakijan puolesta. Päästäkseen kokeeseen hakijan tulee olla aktiivinen tuomari kansallisen luokan kilpailuissa. Mikäli kirjallinen tai käytännöllinen koe epäonnistuu, hakijan on odotettava vähintään kuusi kuukautta ennen seuraavaa yritystä.

Kansainvälisen I luokan tuomarikortti (Kv I) oikeuttaa toimimaan kaikissa IWF:n alaisissa kilpailuissa. KV I -luokan kortin haltija voi toimia myös kansainvälisen luokan tuomarikokeen tarkistajana. Kv I -luokan tuomarikorttia anoo Suomen Painonnostoliitto sellaisen hakijan puolesta, jolla on voimassa oleva Kv II -luokan tuomarikortti. Myös Kv I -luokan kortti myönnetään Olympiadi kerrallaan. Hakumenettely on myös identtinen Kv II -luokan kortin kanssa.

Valmentajakoulutus

Painonnoston valmentajakoulutus noudattaa suomalaista valmennusjärjestelmää. Tässä järjestelmässä on viisi porrasta.

I tason valmentajakoulutus antaa valmiudet urheilijan harjoitusjakson suunnitteluun. Sen järjestää lajiliitto, eli painonnostossa Suomen Painonnostoliitto. 

II tason valmentajakoulutus antaa valmiudet vuositason harjoittelun suunnitteluun. Myös II tason kolutuksen järjestää Suomen Painonnostoliitto.

III tason valmentajakoulutus antaa valmiudet urheilijan ja valmentajan pidemmän aikavälin kehittymiseen. Painonnostossa ei ole käytössä III tason valmentajakoulutusta.

IV tason valmentajakoulutus eli ammatillinen valmentajakoulutus koostuu valmentajan ammattitutkinnosta (VAT) sekä valmentajan erikoisammattitutkinnosta (VEAT). VAT antaa valmiudet valmentajana kehittymiseen vuoden aikavälillä. VEAT sen sijaan on tarkoitettu kansainvälisellä tasolla toimiville valmentajille.

V tason valmentajakoulutus on korkeakoulutason valmentajakoulutus eli yliopistollinen valmentajakoulutus. Näitä ovat liikuntatieteen kandidaatti (LitK), liikuntatieteen maisteri (LitM), liikuntatieteen lisensiaatti (LitL) sekä liikuntatieteen tohtori (LitT). Nämä koulutukset järjestää ainoana Suomessa Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteen laitos Valmennus- ja testausopin koulutusohjelmassa.
Comments