Painonnoston säännöt

Tähän tulee vapaa suomennos kv. painonnostoliiton 2013-2016 olympiadin säännöistä sikäli kun ne koskevat nostajan suoritusta kisapaikalla.

2.4 KAIKKIA NOSTOMUOTOJA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT
2.4.1 "Sormilukkona" tunnetun tekniikan käyttäminen on sallittua. Tässä tekniikassa peukalon viimeinen nivel peitetään muilla sormilla tankoon tartuttaessa.
2.4.2 Kummassakin nostomuodossa tuomarien on luettava epäonnistuneeksi nostoksi kukin yritys, jossa tanko ohittaa polvien korkeuden.
2.4.3 Tuomarien annettua merkin, nostajan on laskettava tanko vartalon etupuolelta. Tangosta saa päästää irti vasta kun tanko on laskeutunut hartialinjan alle..
2.4.4 Kukin nostaja, joka ei pysty täysin ojentamaan kyynärpäitään, on velvollinen ilmoittamaan tästä kullekin kilpailun tuomarille sekä juryn jäsenille. Vastuu ilmoittamisesta on yksin nostajan.
2.4.5 Mikäli nostaja käyttää kyykkytyyliä tempauksessa tai rinnallevedossa, on hänen sallittua heilua kyykkyasennossa nousemisen helpottamiseksi.
2.4.6 Magnesiumkarbonaatin käyttö on sallittua.
2.4.7 Rasvaa, öljyä, vettä, talkkia tai muuta liukastetta ei saa käyttää reisillä. Mikäli nostaja käyttää tällaisia aineita, hänet määrätään välittömästi poistamaan nämä aineet. Mikäli kello on käynnissä huomautuksen aikana, sitä ei pysäytetä liukasteen poiston ajaksi.
2.4.8 Vastuu nostojen suorittamisesta painonnoston sääntöjen mukaisesti on yksin nostajan.

2.5 VIRHEELLISET LIIKEET
2.5.1 VIRHEELLISET LIIKKEET KAIKISSA NOSTOMUODOISSA
2.5.1.1 Riipusta vetäminen; tämä määritellään siten, että tanko ei saa missään vaiheessa pysähtyä ennen liikkeen valmistumista.
2.5.1.2 Nostolavan koskettaminen millään muulla ruuminosalla kuin jaloilla.
2.5.1.3 Pysähdys käsien ojennuksessa.
2.5.1.4 Nostojen punnertaminen; määritelty käsien ojentumisena sen jälkeen, kun nostaja on laskeutunut nostonsa syvimpään vaiheeseen sekä tempauksessa että ylöstyönnössä.
2.5.1.5 Kyynärpäiden koukistaminen ja ojentaminen noston syvimmästä kohdasta noustessa.
2.5.1.6 Nostolavalta poistuminen tai nostolavan ulkopuolisen alueen koskettaminen millään ruuminosalla ennen noston hyväksyttyä suorittamista.
2.5.1.7 Tangon pudottaminen hartioita korkeammalta.
2.5.1.8 Tangon tai minkään sen osan päätyminen nostolavan ulkopuolelle.
2.5.1.9 Rintamasuunta muualle kuin keskimmäistä tuomaria kohden.
2.5.1.10 Tangon laskeminen ennen tuomareiden merkkiä.
2.5.2 VIRHEELLISET LIIKKEET TEMPAUKSESSA
2.5.2.1 Tangon liikkeen pysähtyminen noston aikana.
2.5.2.2 Tankoon koskeminen päällä; hiukset ja kaikki päässä mahdollisesti olevat esineet kuten laitteet lasketaan osaksi päätä.
2.5.3 VIRHEELLISET LIIKKEET RINNALLEVEDOSSA
2.5.3.1 Tangon koskettaminen rintaa ennen sen lopullista asettamista hartioille.
2.5.3.2 Reisien tai polvien koskettaminen kyynärpäillä tai olkavarsilla.
2.5.4 VIRHEELLISET LIIKKEET YLÖSTYÖNNÖSSÄ
2.5.4.1 Kaikki ilmeiset ylöstyöntöyritykset joissa nostoa ei saateta loppuun; näiksi luetaan vartalon laskeminen tai polvien koukistaminen.
2.5.4.2 Kaikki tarkoitukselliset tangon värähdyttämiset nostoedun saavuttamiseksi. Nostajan tulee olle liikkumaton ennen ylöstyöntöä.

HUOM! Ylöstyöntöä koskevassa säännössä 2.3.2 mainitaan erikseen rinnallevedon ja ylöstyönnön välissä sallitut liikkeet.

Ennen ylöstyöntöä, nostaja saa muuttaa tangon sijaintia seuraavista syistä:

a) peukaloiden poistaminen sormilukosta
b) mikäli hengitys on hankaloitunut
c) mikäli tanko aiheuttaa kipua
d) oteleveyden muuttaminen
Tangon sijainnin muuttamista edellämainituista syistä ei pidetä ylimääräisenä ylöstyönnön yrityksenä.

2.6 EPÄTÄYDELLISET LIIKKEET JA ASENNOT
2.6.1 Epätasainen tai vajaa käsien ojennus liikkeen lopussa.
2.6.2 Loppuasennot joissa tanko ja jalat eivät ole samassa linjassa ja vartalon tasossa liikkeen lopussa.
2.6.3 Polvien epätäydellinen ojennus liikkeen lopussa.
Comments