Eettinen ohjeistus

Toiminta pohjaa urheilun ja liikunnan eettisiin arvoihin, urheilun reilun pelin periaatteisiin sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon:

 • Toimimme avoimesti 

 • Olemme rehellisiä toisiamme sekä myös itseämme kohtaan

 • Vaalimme terveellisiä elämäntapoja

 • Olemme toimissamme vastuullisia toisiamme ja ympäristöä kohtaan 

 • Kunnioitamme toinen toistamme

 • Hyväksymme erilaisuuden

 1. Toisen ihmisen ja elämän kunnioitus.

 2. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

 3. Vastuu kasvatuksesta.

 4. Avoimuus, demokratia, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.

 5. Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun.

 6. Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen.

Reilun pelin säännöt